English
Topo Cryl (N-Butil 2 Cyanoacrylat)
Medikal Siyanoakrilat Doku Yapıştırıcı
Siyanoakrilat, genellikle atmosferde bulunan iz nem içeriğiyle bile temas haline geçtiğinde, son derece hızlı bir şekilde polimerize olur ve etkin hale gelir.

Siyanoakrilat doku yapıştırıcının atmosferik neme yönelik bu hassasiyeti, üreticiler ve aynı zamanda doktorlar için üstesinden gelinemeyen bir sorundur.

TopoCryl’in patentli mikro dağıtım sistem paketi, gönderim, kullanım ve aynı zamanda nihai kullanım aşamalarında siyanoakrilatın kullanım sorunlarını çözer.

AVANTAJLARI
 • Yara  bölgesinde  siyanoakrilatın  Mikro  Dağıtımı,  yaranın kapatılması için  tam olarak doğru miktarın eklenmesini sağlar. Polimerizasyonun sıcaklığı nedeniyle meydana  gelen  doku hasarlarının  hızlı  bir şekilde iyileştirilmesine  ve  bu  doku hasarlarının azaltılmasına yardımcı olan TopoCryl kullanıldığında, kazaen aşırı uygulama hali minimumda tutulur.

 • Mikro Dağıtım sistemi, ulaşılması güç yerlerde ve aynı zamanda son derece ufak ensizyon ve kesiklerde doku yapıştırıcısının uygulanmasını sağlar.

 • Ezilebilir  ampul  sistemi,  atmosferik  nem  nedeniyle  ürünün katılaşmasını önlemeye yardımcı olur. Bu, ürünün sıvı biçimde kalmasını ve uygulama anında etkin ve aktif olmasını garanti eder.
 
 • Kullanabilecekleri dünya kalitesinde bir ürüne sahip olmaları nedeniyle, doktorlar için harika bir rahatlıktır.

 • Ürün,  yumuşak  bir  polimer  mikro  uç  ile  dağıtılmakta  ve böylece ürünün  yara bölgesine  uygulanması  sırasında meydana  gelebilecek  kaza  eseri  yaralanma riskini azaltmaktadır.
ÖNERİLEN ENDİKASYONLAR
Oftalmik cerrahi : Korneal perforasyonlar
ENT cerrahisi : Timpanik perforasyonlar
Diş cerrahisi : Diş implantları, Periodontal Cerrahi, Gingivektomi
Genel cerrahi : Laparotomi, Herni, Apandisit
Plastik cerrahi : Yarık dudak, Yara izi eksizyonları,Deri nakli
Jinekoloji : Epizyotomi, Sezaryen, Tübektomi
Gastroenteroloji : Varis, Karaciğer ve Pankreas Yaraları
Ortopedik : Tendon tamiri, kemik aşısı, Kıkırdak bağlama
Cerrahi onkoloji : Tiroit ve Meme malignite ameliyatı
Pediatrik : Kesikler, Herni, Yarık damak, Yarık Dudak

TopoCryl ÜRÜNÜNÜN KULLANIMI - UYGULAMA

 Patentli Micro Dağıtım Sistemi
Plastik ampul içerisinde bulunan ürünlerle yara bölgesinde siyanoakrilat uygulanması sorunlara neden olmaktadır. Ürün, kap içerisinde bir şırınga kullanılarak çekilir. Derinin iki kenarı üzerine siyanoakrilat damlacıklarının dökülmesi için pompaya bastırılır.
 
TopoCryl’in, paketin içerisinde yerleşik olarak bulunan patentli bir mikro dağıtım sistemi bulunmaktadır.
 
İki parmak arasına alınarak plastik kılıfa sıkıca bastırıldığında, içerideki cam ampul ezilir ve plastik kap içerisine butil siyanoakrilatı serbest bırakır. Plastik kap, cam partikül döküntülerini durdurmak için yerleşik bir filtre içermektedir. Ürün mikro damlacıklar halinde iğneden doğru çıkar. Akış, iki parmak arasında bulunan plastik kılıfa gerekli basınç uygulanarak kolaylıkla kontrol edilir.
 
 • TopoCryl ürün, cihazı işaret parmağı ve baş parmak arasında tutulur.
 • İçerisinde yer alan cam ampulün kurulması için silindirik plastik kılıfa sıkı bir basınç uygulanır. Yapıştırıcı, içeride yer alan plastik kılıfın içerisine boşalır.
 • Laserasyon veya kesik veya yaranın kenarları kıskaç ile birbirlerine yakınlaştırılır.
 • Cihaz aşağı bakacak şekilde döndürülür ve uygulama yerine yaklaştırılır.
 • Kılıfa sıkı bir basınç uygulandığında, ürünün içerisinde mikro damlalar yumuşak polimer iğnenin içerisine dolar.
 • Kesik veya laserasyon üzerinde ürün damlalar halinde uygulanır.
 • Beyaz polimer iğnenin ucu, tamamen kapatma işlemi sırasında deriyle veya dokuyla veya açık yarayla temas ettirilmez.
 • Yapışma bir dakika içerisinde gerçekleşir.
 • Kapanan yara veya kesik, özelikle uzun bir kesik veya laserasyon veya esneme olasılığı durumlarında cerrah tarafından gerekli görülmesi halinde, ek destek sağlamak üzere yara bandı veya dikişle desteklenir.