English
Çift Lümenli Santral Venöz Kateter (Double Lumen)
 Set İçeriği
 • Santral Venöz kateter(biyouyumlu)
 • Klavuz tel (iletici ile birlikte)
 • Dilatör
 • Girişimsel İğne
 • Y konnektör
 • 5ml Şırınga
 • 22G şırınga iğnesi
 • Kateter klempi
 • cerrahi bistüri
 • Sutur klempi
 • Mavi girişim Şırıngası